سبـد خـریـد : 0 مورد

پنل های اشتراک

برای خرید اشتراک، پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری

پنـل مورد نظـر خود را انتخـاب و روی ادامـــه کلیــک نماییــد 


دانلود رایگـان روزانه 10 طرح

- دانلود رایگان 10 طرح در روز به انتخاب شما

- دانلود رایگان همه طرح ها به استثناء طرح‌های طلایی

( طرح های طلایی با علامت ستاره مشخص شده اند ) 

 • قیمت پنل : 15/000 تومان
 • مدت پنل : 30 روز 
 • دانلود رایگـان روزانه 10 طرح
 • عدم دانلود سهمیه روزانه = ابطال سهمیه آن روز
 • ساعت خرید اشتراک، مبنای 24 ساعت شماست
 • قیمت پنل : 25/000 تومان
 • مدت پنل : 60 روز 
 • دانلود رایگـان روزانه 10 طرح
 • عدم دانلود سهمیه روزانه = ابطال سهمیه آن روز
 • ساعت خرید اشتراک، مبنای 24 ساعت شماست
 • قیمت پنل : 35/000 تومان
 • مدت پنل : 90 روز 
 • دانلود رایگـان روزانه 10 طرح
 • عدم دانلود سهمیه روزانه = ابطال سهمیه آن روز
 • ساعت خرید اشتراک، مبنای 24 ساعت شماست
طرح های طلایی به طرح هایی اطلاق می شوند که علامت ستاره داشته و برای دانلود حتما باید به طور مجزا خریداری شوند و از طریق اشتراک قابل دانلود نیستند.
توجه نمایید در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی شود. برای خرید اشتراک می بایست در سایت ثبت نام نمایید. سوالات و پیشنهادات خود را از اینجا با ما در میان بگذارید.